Wie op vakantie gaat, vindt het vaak leuk om een souvenir mee terug te nemen naar huis. Een schilderij, een T-shirt, zo’n lekker ruikend handgemaakt stuk zeep of een stekje van een olijfboom. Allemaal mooie vakantieherinneringen, maar de Nederlandse land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland adviseert met klem om deze vakantie dat olijfboomstekje in het vakantieland te laten. In ieder geval wel wanneer je dit stekje uit Italië mee wilt nemen.

In Italië woekert namelijk een bacterie rond die olijfbomen aantast en ziek maakt: de xylella fastidiosa-bacterie. Miljoenen olijfbomen hebben sinds 2013 al het veld moeten ruimen, wat neerkomt op een oppervlakte van 2800 vierkante kilometer aan olijfboomgaarden. Om een goed beeld bij dit getal te krijgen: dit is een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland.

Bacterie tast flora en economie aan

Dringend advies om geen olijfboomstekjes mee te nemen uit ItaliëWie een stekje van een olijfboom meeneemt uit Italië vergroot dus de kans dat de bacterie die verantwoordelijk is voor deze ‘olijfpest’ ook in Nederland terecht komt. En hoewel dat vanwege het gebrek aan olijfbomen in ons land geen al te groot probleem lijkt te zijn, is echter niets minder waar. De bacterie kan namelijk zo’n tweehonderd plantensoorten aantasten. Ook plantensoorten die wel in Nederland voorkomen.

Behalve dat deze plantensoorten geveld kunnen worden door de bacterie, spelen ook maatregelen van EU een rol bij het willen voorkomen van een verdere verspreiding ervan. De Europese Unie stelt namelijk dat alle planten binnen honderd meter van de besmette bomen vernietigd worden. Bovendien mag er voor een periode van vijf jaar binnen een bufferzone van tien kilometer rond de besmette plek geen planten worden vervoerd. De angst dat de bloemenveiling van Aalsmeer voor vijf jaar wordt stilgelegd, zit er goed in bij LTO Nederland.

Folder met meer informatie

Om vakantieganger en mensen die beroepsmatig met planten in het buitenland in aanraking komen, hebben LTO Nederland, de Voedsel en Warenautoriteit en het ministerie van Economische Zaken een folder gemaakt met meer informatie over het gevaar van de bacterie en de waarschuwing om geen stekjes of ander plantmateriaal mee te nemen met de besmette gebieden.