In steeds meer landen in Europa moet tol worden betaald in de vorm van een wegenvignet of tolvignet. In landen als Bulgarije, Hongarije, Slovenië, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland betaalt men tegenwoordig tol met behulp van een tolvignet, maar heb je zo’n vignet ook echt nodig of kan er ook gebruik worden gemaakt van alternatieve routes?

Doorgaans niet verplicht

In de meeste gevallen is de aanschaf van een tolvignet geen verplichting en is het vignet alleen nodig om gebruik te mogen maken van de autowegen of autosnelwegen. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen, zo is in Bulgarije voor elk gebruik van het wegennet een vignet verplicht. In veel andere landen zou je ervoor kunnen kiezen om van de aanschaf van een vignet af te zien, maar of dat ook een verstandige keuze is, is nog maar de vraag.

Wel verstandig

Want hoewel de aanschaf van een tolvignet in de meeste gevallen geen verplichting is, is het zonder vignet soms moeilijk om op de eindbestemming aan te komen. Vaak zijn bepaalde wegen alleen via autowegen of snelwegen bereikbaar of moet er ver worden omgereden, wat ook weer tijd en brandstof kost, om de eindbestemming te bereiken. Daarnaast geldt er op wegen die in verbinding staan met een autoweg of snelweg soms ook een vignetplicht en om niet voor verrassingen te komen staan, is de aanschaf van een vignet daarom wel aan te raden. De boetes voor het rijden op tolwegen zonder vignet zijn hoog, dus rijd nooit zonder vignet een tolweg op.

Vignet aanschaffen

Als je naar een land dat gebruik maakt van tolvignetten gaat, dan kan het vignet vaak bij de grensovergang van het land worden aangekocht. Hoeveel het precies kost is afhankelijk van het land dat je bezoekt, een overzicht van de kosten per land kun je hier vinden. Voor sommige landen kunnen tolvignetten ook al in Nederland worden aangeschaft bij de ANWB, dat is vaak wel zo gemakkelijk aangezien het veel tijd kan besparen.